parallax background
 

Coaching

Coaching bij PuttingControl gaat verder dan alleen een putt les of begeleiding. Er wordt naar gestreefd om de speler bewust te krijgen van de krachten en zwaktes en hoe daarmee om te gaan met bijbehorende persoonlijke oefeningen. Een meetbare uitdaging op steeds een iets hoger niveau is altijd één van de pijlers van een persoonlijk trainingsprogramma. Begeleiding en coaching kan bij PuttingControl op 4 manieren geboekt worden: